Nuchtere oplossingen voor meer rendement in groente en fruit

Onze telers kunnen telen als de beste en ze weten: samen staan we sterker. Daarom biedt telersvereniging Best of Four nuchtere oplossingen voor meer rendement. Nu en in de toekomst, voor ieder lid. Wij rekenen en regelen, dat is onze opdracht. Best of Four: voor elkaar!

We doen het samen!

Best of Four is een van de grootste telersverenigingen van Nederland. Daardoor kunnen onze afnemers rekenen op een compleet aanbod, en realiseren we een grote plus voor onze leden.

LEES MEER

Beter rendement

Kwaliteit vraagt om een korte, transparante keten en kennis van de markt. Best of Four ondersteunt leden in het vergroten van hun rendement door onder meer digitale kennisuitwisseling over marktontwikkelingen.

LEES MEER

Gericht op de markt

Vers is een belangrijke productgroep voor onder meer retailers en cateraars. Best of Four regelt de afzet voor haar leden en ondersteunt afnemers met onder meer marketing en acties.
witte vultekst

LEES MEER

Duurzame vereniging

Best of Four neemt haar verantwoordelijkheid. Op verschillende manieren werken we aan het verlagen van onze footprint en aan het versterken van onze maatschappelijke betrokkenheid.
vultekst

LEES MEER

Ruim 190 telers met een breed assortiment voor vrijwel
iedere marktvraag

Best of Four biedt handelshuizen in binnen- en buitenland een
compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment fruit, glas- en vollegrondsgroenten.

Door het samenvoegen van het productaanbod van onze ruim 190 telers kunnen we iedere denkbare marktvraag
invullen. Hierdoor creëren we voor alle aangesloten telers een sterke verkooppositie met gegarandeerde afzet tegen
individuele marktprijzen. Wij vinden dat kwaliteit en betrouwbaarheid naar waarde betaald moeten worden.
Daarin zijn we onderscheidend in de branche.

Waarom Best of Four?

Vergroten productpakket  •

Breed assortiment  •

Afzetzekerheid met  •
breed klantenpakket 

Betrokken medewerkers die  •
handelen vanuit de teelt 

•  Vastleggen en monitoren
•  van afspraken

•  Onafhankelijkheid in de keten

•  Toegang tot GMO

•  Interventiemogelijkheden
•  bij crisis

 

Meer weten? Klik hier

Coöperatieve Telersvereniging
Best of Four U.A.
Handelscentrum ZHZ 40D
2991 LD Barendrecht
The Netherlands

+31 (0)180 622 499

® Best of Four 2023