Best of Four heeft zich aangesloten bij Benefits of Nature. Doel van Benefits of Nature is het verder verduurzamen van de groensector, onder meer door footprintberekening en door initiatieven op het gebied van innovatie en samenwerking.