Best of Four en Van Nature starten verkennende onderzoeken voor een fusie. Zo is gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van afzetcoöperatie Best of Four en een informatiebijeenkomst van afzetcoöperatie Van Nature bekendgemaakt. Bij zowel de besturen als de leden van beide coöperaties is voldoende draagvlak voor dit voornemen.

Marktontwikkelingen

Beide besturen en directies zien een groter volume als belangrijkste antwoord op de ontwikkeling in de markt van toenemende inkoopkracht bij zowel retail als handel. Het streven is om een kostenefficiënte organisatie, die de beste prijs voor haar leden uit de markt haalt, te blijven.

Daadkrachtige coöperatie

Besturen en directies streven naar het behoud van een kleine, flexibele telersorganisatie die snel kan inspelen op ontwikkelingen bij telers en in de markt. Tevens is het uitgangspunt dat een daadkrachtige coöperatie met betrokken leden het best de belangen van haar leden dient.

GMO

Door het samengaan van de coöperaties zal een betere benutting van GMO-gelden worden bereikt. Daarnaast kan, naast een vernieuwingselement, ook een verdere concentratie van aanbod worden gerealiseerd.

Besturen en directies verwachten kort na de zomer een voorstel ter goedkeuring aan beide ledenvergaderingen voor te kunnen leggen.