PROFIEL

VNI-Agri staat voor Vereniging van Nederlandse Inspectiebedrijven, actief in agrarische grondstoffen en plantaardige oliën en vetten. Alle leden van de vereniging zijn in Nederland gevestigdHet bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen. De bestuursleden hebben in principe een management- of directiefunctie bij één van de ledenbedrijven. 

“VNI-Agri, een onmisbare schakel binnen de branche”

MISSIE

De VNI-Agri vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse inspectiebedrijven die zich bezighouden met de gewichts- en kwaliteitscontrole, alsmede bemonstering van agrarische grondstoffen en plantaardige oliën en vetten ten behoeve van de voeder- en voedselveiligheid.

VISIE

De Nederlandse Inspectiebranche is een servicegerichte, goed presterende en innovatieve bedrijfstak en vormt een onmisbare schakel in de handel en het transport van agrarische producten en plantaardige oliën en vetten, alsmede de industriële verwerking hiervan.

Doelstellingen

BELANGEN-BEHARTIGING VAN DE LEDEN RICHTING STAKEHOLDERS

?????????????????

BEVORDERING veilige werk-omstandigheden

Het maken van gezamenlijke afspraken over veilige werkomstandigheden op de terminals waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

TOETSING en advies algemene voorwaarden

Voldoen uw algemene voorwaarden nog aan de moderne eisen? VNI-Agri onderzoekt en adviseert over de noodzaak om uw bestaande algemene voor-waarden te moderniseren en eventueel in lijn brengen met nationale (FENEX) of internationale (IFIA) standaarden.

OPLEIDING voldoende vakbekwame controleurs

De vereniging onderneemt hiervoor de volgende acties:

  • Organiseren kwalitatief goed onderwijs voor controleurs
  • Voldoende opleidings-capaciteit creëren
  • Het vak van controleur onder het relevante publiek bekendmaken.